free web creation software
Mobirise
Lyhytpsykoterapiaa ja MindGuard – coachausta 

Tässä maailmanajassa, työelämässä ja informaatiotulvassa on ymmärrettävää kokea ajoittain olevansa kuormittunut, väsynyt tai ylikierroksilla, huolestunut, hämmentynyt, tai epävarma tulevaisuudesta. Eräs äiti tuskaili kerran, onko edes mahdollista saada samaan perheeseen mahtumaan kahta uraa, onnellista parisuhdetta ja tasapainoisia lapsia. On se mahdollista, mutta lapset ovat myös armottomin barometri meidän aikuisten omalle tasapainolle, parisuhteen laadulle, ja siten tunneilmapiirille ja valintojen arvopohjalle kodeissa. 
Jokainen hakee välillä itseään ja tasapainoaan, parhaatkin parisuhteet ajautuvat ajoittain vaikeuksiin ja jonkun läheisen vointi ja toiminta voi huolestuttaa. Joistakin suruista ja elämänkriiseistä on vaikeampi päästä eteenpäin kuin toisista. Jotkut reagoivat enemmän kuin toiset. Uusioperheillä on omat erityishaasteensa ja, johtuen omista kokemuksistani maailmalla, asiakkaissani on paljon expatriaatteja ja kahden kulttuurin pariskuntia. Ihan seesteisessäkin elämässä muutos on väistämätöntä, eikä kasvaminen ole aina hauskaa.
Kuitenkin pitkään jatkuvassa kuormittumisessa ja yllättävissä elämänkriiseissä tunteiden säätelykyky, sisäinen hallinnan tunne ja yhteys toisiin häiriintyy helposti. Silloin ammattilaisesta on apua. Ajoissa haetusta lyhytpsykoterapeuttisesta avusta on tutkitusti monille apua jo muutamalla tapaamiskerralla. Keskimäärin prosessit ovat 3 – 20 tapaamista.
“MindGuard” tulee toimitusjohtaja-asiakkaaltani, joka vuosia sitten lausui ammatillisesti haastavan ajanjakson pyörteissä, että “joillakin on valmentajia ja henkivartijoita, mutta sinä olet mielenvartijani”.
Työelämän kysymyksissä MindGuard – coaching yhdistää työnohjauksen / coachingin työtapoihin lyhytpsykoterapeuttisen osaamisen, sillä mikään työssä kuormittuminen tai resilienssin tarve haastavina ajanjaksoina ei ole irrallaan psyykkisistä voimavaroista, vaikka työuupumukseen ajavat tekijät liittyvätkin tutkitusti enemmän työpaikan vuorovaikutuskulttuuriin, ilmapiiriin ja työntekijän ja työn yhteensopivuuden haasteisiin.
Minulla on
yli 15 vuoden kokemus coach/työnohjaajana sekä 10+ vuotta psykoterapeuttina. Olen ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, perhe- ja pariterapeutti, sekä ratkaisukeskeinen ja systeeminen coach/työnohjaaja. Olen psykoterapeuttina keskittynyt tunteiden säätelyn ja vuorovaikutuksen pulmiin, vaikeiden elämäntilanteiden, akuuttien elämänkriisien ja burnoutin tehokkaaseen lyhytpsykoterapeuttiseen hoitoon, sekä parien ja (uus)perheiden tunneyhteyden ja vuorovaikutuskulttuurin parantamiseen, sekä lasten ja nuorten tunteidensäätelyn ja käytöksen pulmien korjaamiseen. Coaching – asiakkaani tulevat työelämän eri aloilta ja tehtävistä – yritysmaailmasta, sote-aloilta, koulumaailmasta, kuntatyöpaikoilta, EU-komissiosta jne.
Lähestymistapani on
lämmin ja tukeva, mutta myös kunnioittavasti rehellinen ja suora. Jos TV on rikki, leivänpaahtimen korjaaminen ei auta. Lähestyn ihmisenä ja ihmissuhteissa olemisen ongelmia systeemisesti, ymmärrettävinä biopsykososiaalisina ilmiöinä. Monesti tilanteet syntyvät terveistä reaktioista epäterveisiin tilanteisiin. Kukaan ei ole niistä yksin vastuussa enkä usko yhden perheenjäsenen tai työntekijän ”korjaamiseen”. Sen sijaan autan sinua näkemään mihin itse voit vaikuttaa, miten, ja mihin et.
Työskentelen joustavasti ja asiakaslähtöisesti. Yksilö- , perhe- ja paripsykoterapia-asiakkaani tulevat tyypillisesti terveysvakuutuksensa tai työnantajansa maksusitoumuksella tai itse maksaen. Osa asiakkaistani saa kaipaamansa työkalut yhdellä 3 tunnin konsultaatiotapaamisella ja voi ottaa myöhemmin uudelleen yhteyttä, jos kokee tarvetta. Sovimme kaikkien asiakkaitteni kanssa seuraavan käynnin aina edellisen lopulla. Prosessin lopulla asiakas ottaa yhteyttä kaivatessaan seuraavaa vastaanottoaikaa ja vain arviointitapaaminen sovitaan kiinteästi. Näin työskentelymme muotoutuu mahdollisimman hyvin asiakkaan tarpeiden mukaan tapaamisten pituuden, frekvenssin ja prosessin keston osalta. Oma kalenterini täyttyy noin kaksi viikkoa eteenpäin ja pystyn jatkuvasti antamaan myös akuuttiaikoja niitä tarvitseville. Pitkiä KELA:n tukemia kuntoutuspsykoterapioita teen nuorten- ja perheterapiassa, kun tarvitaan pitkäkestoista kuntoutusta ja vanhemmuuden tukea lasten ja nuorten tasapainoisen psykososiaalisen kehityksen turvaamiseksi.
Vahvuuksiani psykoterapeuttina tukevat monipuolinen koulutustausta, vahva työelämätuntemus ja myös oma elämä tyttärenä, puolisona, äitinä, mummina, ystävänä, expattina… Olen systeeminen ja ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, perhe- ja EFT-tunnekeskeiseen terapiaan erikoistunut paripsykoterapeutti, kokemuksellisen tunnetaitovalmennuksen EASEL® kehittäjä, terveyden biokemian FM, AmO, ryhmätyönohjaaja-työnohjaajakouluttaja (STOry) ja mm. EponaQuest Instructor. Lisäksi olen perehtynyt eri terapiasuuntauksiin ja menetelmiin lyhyemmissä koulutuksissa ja koulutuksellisissa työnohjauksissa (psykodynaaminen ja kiintymyskeskeinen DDP, DKT, dialogisuus, KAT-lyhytterapeuttinen työote). Taustastani kliinisessä biokemiassa, fysiologiassa ja biologiassa sekä erityispedagogiikassa tulee kolmen vuosikymmenen kiinnostukseni sosiaaliseen neurotieteeseen, turvallisuudentunteen merkitykseen ja stressin vaikutuksiin tunteiden säätelyyn, kognitiiviseen kapasiteettiin, oppimiseen, vuorovaikutukseen jne.
Työstäni sanottua
”Marilla on sydän, osaaminen ja työkalut saada aikaan positiivinen muutos riippumatta ihmisten iästä, asemasta, koulutustaustasta, sukupuolesta tai kulttuurista ja kaikkein vaikeimmissakin, muutosvastarintaisimmissa tilanteissa”.
”I’ve worked with people like Mari for the past 15 years in helping businesses grow. After just 30 minutes with Mari I was blown away. She has such a wide area of expertise that she is able to help individuals and companies faster than anybody else… I’ve worked with therapists, business coaches, life coaches, performance coaches, impact coaches, you name it. And I am yet to meet somebody who actually understands how to impact and empower people better”
Mitä vastaanotollani tapahtuu
Ensimmäisellä tapaamisellamme pyydän sinua kertomaan minulle itsestäsi ja tilanteestasi sen verran, kuin koet tarpeelliseksi minun tietää, jotta voin olla sinulle avuksi. Kirkastamme yhdessä mitä sillä tapaamisella olisi hyvä käsitellä ja mikä on tavoitteesi. Kysyn tyypillisesti seuraavat kysymykset:
- mikä kaikki on hyvin, toimivaa, arvokasta, mitä et halua menettää?
- minkä olisi muututtava nyt nopeasti, jotta sinä alkaisit voida paremmin?
- mitä olet itse valmis tekemään?
- mitä toivot minulta? muilta – keneltä?

Laitamme yhdessä Sherlock Holmes – hatut päähän ja lähdemme johtolankojen perään. Tutkimme tunnereaktioitasi, ajattelumalleja, uskomuksia, tavoitteitasi, toiveitasi ja tarpeitasi. Pyrimme yhdessä ymmärtämään turvallisuudentunteen merkitystä, kokemushistoriaasi sekä mikä kaikki tässä hetkessä ylläpitää pulmaasi. Akuutit tilanteet vaativat nopeaa ratkaisukeskeistä vakauttamista, tunteiden kuulemista ja apua niiden säätelyyn, ajatusten jäsentämistä ja ensimmäisten pienienkin ratkaisujen löytämistä, jotta stressitaso alkaa laskea. Joskus taas on ihan vaan surutyön paikka. Jaan keskustelumme lomassa kokemuksiasi selittävää (tutkimus)tietoa ja avaamme ihmisen mielen tyypillisiä reaktioita ja hyvien ihmissuhteiden rakentumista tiettyjen visuaalisten EASEL – työkalujen avulla. Ennen kaikkea vahvistamme sinun hyvinvointisi turvatekijöitä, itsetuntemustasi, työkalujasi tulevaisuutta varten, ja voimavarojasi kohti tavoitteitasi.
Ole yhteydessä sähköpostitse, jos haluat ajan ; mari@mindguard.be
Käy myös katsomassa verkkokurssejamme !
osoitteessa https://easeltrainingonline.fi Yksilökurssi käsittelee kaikkia keskeisiä tunnetaitojen osa-alueita sopivasti etäännytettynä työ- ja yksityiselämän näkökulmasta. Saat kurssista yhden terapiatunnin hinnalla koko päivän edestä tietoa ja työkaluja n. 30 minuutin videoluennoilla ja lyhyissä lukupaketeissa, sekä pohdintatehtäviä ohjaamaan teemojen peilaamista omaan elämääsi. Jos jaksat käydä materiaalin läpi ensin omaa tahtiasi, kirjoitathan ylös millaisia ajatuksia, muistoja ja tunteita sinussa herää minkäkin teeman kohdalla. Ne ovat meille hyviä johtolankoja ja keskustelun aiheita. Pystyn sitten vastaanotolla olemaan paljon nopeammin sinulle avuksi.
Huomioithan
Lyhytpsykoterapia etävastaanotolla suojatun videopuheluyhteyden kautta on tutkimustenkin mukaan monessa tilanteessa yhtä tehokasta kuin tapaamiset lähivastaanotolla. Sinun on kuitenkin tärkeä kuunnella itseäsi ja valita sen pohjalta lähi- tai etävastaanotto. Vakavat mielenterveysongelmat ja traumat tarvitsevat lähivastaanoton. Hakeudu psykiatrin vastaanotolle, joka ohjaa sinut sinulle parhaiten soveltuvaan hoitoon. Mikäli asut Brysselin alueella, voit myös tulla vastaanotolleni Tervurenissa. Kauden 2022 – tammikuu 2024 Savikon Tila Vihdissä on laajassa remontissa ja asiakastyötilat käytössä vain ajoittain. Ennen vuotta 2024 en pysty ottamaan asiakkaita KELA – terapiaan tai vastaanotolle Helsingissä.

Mobirise


Mari Louhi-Norppa
mari@mindguard.be
+32 471 89 1759
+358 40 827 3452

http://www.mindguard.be/

Savikon tila

Luolaistentie 201,
03400 Vihti
FINLAND

Yhteystiedot

anna@savikontila.fi                     
+358 40 552 5441