Psykoterapia

 

Psykoterapia ja EASEL – ohjausta Savikossa

  • Lyhytterapia
  • Yksilöterapia
  • Perheterapia
  • Pariterapia
  • Tunnetaitovalmennus
  • Sparraus
  • Työnohjaus

Eräs äiti tuskaili kerran, onko edes mahdollista saada samaan perheeseen mahtumaan kahta uraa, onnellista parisuhdetta ja tasapainoisia lapsia. On se mahdollista, mutta lapset ovat myös armottomin barometri meidän aikuisten omalle tasapainolle, parisuhteen laadulle, ja siten tunneilmapiirille ja valintojen arvopohjalle kodeissa.

Tuntuuko sinusta, että jotain täytyisi muuttaa tai parantaa ollaksenne onnellisia? Oletko väsynyt, huolissasi tai häpeätkö toistuvasti läheisesi käyttäytymistä? Mietitkö mikä on ”normaalia” ja pitäisikö sinun vielä odottaa, jospa se siitä? Tuntuuko sinusta, ettet keksi enää mitä muuta voisit yrittää? Kaipaatko ulkopuolisen apua selkeyttämään ajatuksiasi, löytämään askelmerkkejä eteenpäin? Umberto Maturanan sanoin, rakkaus on tekoja, jotka mahdollistavat myös toiselle elämisen omana itsenään. Ja Henry S. Sullivanin sanoin läheisyys syntyy siitä, että sinun tarpeesi ovat minulle yhtä tärkeitä kuin omani. Toteutuvatko nämä teillä?

Olen perhepsykoterapeutti Mari Louhi-Lehtiö ja tarjoan perheterapiaa sekä työtiloissani ja luonnossa kotonani Savikon Tilalla että Shortum Oy:n tiloissa Espoon Tapiolassa ja nettiterapiaa KELA:n hyväksymää Doxy Clinic – ohjelmaa käyttäen. Olen erikoistunut tunteiden ja käyttäytymisen säätelyn pulmiin ja parisuhteen dynamiikan ilmiöihin.

Tiedän, että parhaatkin parisuhteet ajautuvat ajoittain vaikeuksiin ja hyvissäkin perheissä voi joku lapsi alkaa käyttäytymään huolta herättävällä tavalla. Rakkaudesta solmituissa parisuhteissakin tulee hetkiä, jolloin toista ei jaksaisi tai peräti kestä. Meillä kun on tapana kantaa kamppeet yhteen sellaisen ihmisen kanssa, joka sopii meidän siihen astisen elämän synnyttämiin tiedostamattomiin asenteisiin, uskomuksiin ja toiveisiin rakkaudesta, parisuhteesta, perhe-elämästä jne. Kun ne vanhat kaavat sitten aktivoituvat arjessa, ne vievät meidät helposti mennessään tilanteisiin ja riitoihin, joita ei olisi uskonut syntyvänkään. Ja tyypillisesti kumpikaan ei edes ymmärrä miten voidaan reagoida (aikuiset ihmiset) sellaisilla tavoilla ja riidellä niinkin älyttömistä asioista! Ne ovat hyviä merkkejä siitä, että jokin tiedostamaton vanha käsikirjoitus se siellä ohjelmoi…  Hyvä uutinen on se, että oppimalla tuntemaan itseään ja toista, vanhat kaavat menettävät voimaansa.

Tarjoan terapeuttisia ohjelmia tilanteisiin, jotka uhkaavat kriisiytyä tai joiden taustalla olevia syitä tuntuu vaikealta jäljittää. Kyseessä voi olla akuutti kriisi tai vähitellen kehittynyt kierre, joka ilman pysäytystä on syventynyt ja ylittänyt jonkun tai joidenkin perheenjäsenten sietokyvyn.

Tavoitteena perheterapiassani on pariskunnan / perheen toivomaa tulevaisuutta vaarantavan kehityksen nopea katkaiseminen ja teidän itsenne lisääntynyt ymmärrys ongelmasta ja sitä ylläpitävistä tekijöistä, mutta myös niistä asioista jotka ovat hyvin ja joita ette halua menettää! Prosessin edetessä tavoitteena on lisäksi monipuolinen ja korjaava tuki kriisin yli, vahvistunut vanhemmuus ja syventynyt perheyhteys. Myös silloin, jos päädytte eroon.

Jos siis sinusta ja puolisostasi tai jostakin lapsestanne, sukulaisesta tai arvostamastanne ystävästä tuntuu, että parisuhteessanne samat keskustelut ja riidat toistuvat kuin käsikirjoitettuna ja ongelmien ratkaisuyrityksenne näyttävät aina epäonnistuvan, kannattaa pyytää palloseinäksi luotettavaa ystävää tai suvun jäsentä. Jos omat ja lähipiirin keinot eivät tunnu riittävän, laitetaan yhdessä Sherlock Holmes – hatut päähän ja lähdetään johtolankojen perään vaikka kolmen tapaamiskerran sopimuksella. Kirkastetaan yhdessä mitä tarkemmin ottaen pitää korjata, jotta te löydätte reitin takaisin toistenne luokse tai pystytte eroamaan rikkomatta enempää kuin on väistämätöntä. Jos teistä tuntuu tarpeelliselta ja hyödylliseltä, jatketaan pidempään. Usein kuitenkin jo muutama kerta ulkopuolisen ammattilaisen kanssa riittää jäsentämään ja kirkastamaan tilannettanne, kun asioihin tartutaan ajoissa. Samalla saatte työkaluja, joiden avulla teette työtä kotonakin.

Toinen tärkeä avun hakemisen paikka on silloin, kun  lapsen tai nuoren käyttäytyminen uuvuttaa, toistuvasti huolestuttaa tai hävettää vanhempia. Erityisosaamistani on lasten ja nuorten tunne-elämän ja käyttäytymisen pulmat. Ota siis myös yhteyttä, kun lapsi tai nuori ei voi hyvin, hän alkaa sanomaan “ei” ja “en” paljon useammin kuin aikaisemmin, keskusteluistanne on tullut väittelyjä, kamppailuja viimeisestä sanasta ja vallasta, ja hän sanoo ei ja en ehkä myös provosoivin teoin tai tekemättä jättämisellään, piiloaggressiivisella torjunnalla, valehtelulla, innottomuudella, ilottomuudella ja unohtelulla. Hiljaiset kriisit ajautuvat helposti liian pitkälle ja pakottavat lapsen sairastumaan enemmän ennen kuin hän saa apua. Näyttävät tempaukset ehkä herättävät ympäristön toimimaan nopeammin, mutta usein tavalla, joka ei vastaa lapsen/nuoren todelliseen tarpeeseen. Pitkittyneet ongelmat ovat merkki siitä, että on korjattu leivänpaahdinta kun TV on rikki. Ota siis apua ajoissa.

Työskentelen kaikkien niiden kanssa, joiden te koette vaikuttavan perheenne hyvinvointiin.

Haluan auttaa sinua ja rakkaitasi mahdollisimman hyvään tasapainoon ja vahvistamaan taitoja merkityksellisissä ihmissuhteissa ja vanhempana. Haluan tukea sellaisen ilmapiirin rakentamisessa, joka perustuu molemminpuoliseen kunnioitukseen, luottamukseen, välittämiseen, kiitollisuuteen ja iloon. Sellaisissa yhteisöissä aikuiset voivat hyvin ja lapset pystyvät löytämään oman elämänsä merkityksellisyyden ja kasvamaan jonakin päivänä huolehtimaan omista lapsiaan.

Ajattelen, että ihanan perheen muodostavat ihmiset, jotka rakastavat, arvostavat, kunnioittavat ja välittävät toisistaan. Heidän ei tarvitse olla sukua toisilleen tai muutenkaan noudattaa jotakin tiettyä mielikuvaa perheestä. He saattavat myös ajoittain aiheuttaa toisilleen harmaita hiuksia, mutteivät koskaan tahallaan. Ihanat perheet rakentavat, eivät tuhoa, silloinkin, kun ovat erimieltä ja etsivät reittejä kasvaa yksilöinä. Ihanat perheet tunnistavat myös rajojen ja luonnollisten seurausten arvon. Sääntöjä on vähän, mutta ne ovat ehdottomia, koska ne liittyvät fyysisen ja henkisen turvallisuuden suojelemiseen. Vanhemmat viitsivät omalla vahtivuorollaan pitää niistä kiinni, koska ymmärtävät niiden merkityksen lastensa kehitykselle ja perheyhteydelle.

Jos arvelet minun voivan auttaa, ota yhteyttä ! Yksittäisen konsultaatioajan saat usein jo viikossa ja jatkosta päätetään vasta sen jälkeen.

Akuuttiaika on tarkoitettu yhden tai kahden kerran tapaamisiin, kun haluat tietoa, kirkastaa ajatuksiasi, ja harkita tarvitseeko perheesi tai sinä itse jotakin ulkopuolista apua vai ei, ja jos, niin millaista. Pitkään kehittyneissä vakavissa ongelmissa ja sellaisissa, joihin ei suoraan tiedetä syytä (esim.puolison äkillinen vakava sairastuminen), täytyy varautua pidempään prosessiin. Silti Savikon perheterapiaohjelmissa päätätte jatkosta vasta ensimmäisen tapaamiskerran jälkeen ja silloin sovitaan vain 4 tai 9 kertaa lisää. Lähdemme siitä, että jokaisesta kerrasta pitää olla perheellesi jotakin hyötyä ja mahdollinen pidempi jatko arvioidaan uudelleen seitsemännellä tapaamisella.

Tarpeen mukaan voimme tavata kotonanne tai esim. koulussa. Osa tapaamisista on mahdollista toteuttaa lisäksi Doxy Clinic – videokeskustelulla.

Ensimmäinen tapaaminen on maksullinen mutta ei velvoita jatkoon. Mikäli päätämme yhdessä jatkaa, tapaamiset ovat viikoittain 3 – 5 tai 10 kertaa. Viimeinen kerta on arviointitapaaminen ja ohjelmaa jatketaan tarpeen mukaan yhteisen arvion perusteella. Perheterapiaan on mahdollista saada KELA:n nuorten ja perhepsykoterapian taloudellinen tuki. Alla olevan prosessin mukaan edettäessä tapaamisten välejä harvennetaan arjen normalisaatio-vaiheessa 1-2 kertaan kuussa ja teillä on lisäksi puhelintuki.

Työskentelymme on tavoitteellinen prosessi: Tutustummme ja laadimme tavoitteet, kirjaamme jokaisen osallistujan rakkaat asiat ”mitä en halua menettää?”, muutostoiveet ”minkä on muututtava nyt heti”, mitä olet itse valmis tekemään ja millaista apua/tukea/tietoa arvelet tarvitsevasi tueksi. Sen jälkeen aloitamme yhdessä tutkimaan mikä ylläpitää pulmia? Mitkä ovat voimavarojenne? Hostoriassa vierailemme sen verran kuin se on välttämätöntä nykyisyyden ymmärtämiseksi. Laitamme siis jokainen Sherlock Holmes –hatut päähän ja lähdemme johtolankojen perään. Saatte myös työkaluja ja tietoa, positiivisia kokemuksia ja elämyksiä. Havainnointte perheenne dynamiikka ja teette valintoja arjen vakauttamiseksi. Käsittelemme tilanteita arjessanne, laadimem strategioita ja testaatte niitä arjessanne. Kun arki alkaa normalisoitua, saatte vielä tukea ja sparrausta. Lopetus, arviointi, mahdollinen siirtyminen jatkoterapiaan tai muun yksilöllisen tuen piiriin tapahtuu, kun olette siihen omasta mielestänne valmiita. Arvioimme yhdessä jatkuvasti prosessin etenemistä ja vaihetta.

Tapaamiset Savikossa
tarjoavat sinulle, teille ja perheellenne mahdollisuuden tutkia asioita ja rakentaa uudelleen yhteyttä toisiinne kokemuksellisen luonto- ja eläinavusteisen työskentelyn tuella, ehkä jopa hevosten ja koirien kanssa, luonnossa kävellen, taidestudiossa ymv. Keskusteleva työskentelymme on Savikossa samalla tavalla keskeisessä roolissa kuin tapaamisissa Shortumin tiloissa, mutta Savikossa voimme liittää siihen laajemmin kokemukellisia työmuotoja silloin, kun yhdessä arvoimme, että siitä olisi teille hyötyä.

Tehokkaimman avun perheenne saa, kun panostatte ajomatkat keskusteluille ja toistenne kuuntelemiselle. Arjessa on kiireensä, kotona kaikki leviävät tahoilleen, ja ristiriitojen sävyttämässä ilmapiirissä todelliset avoimet keskustelut jäävät usein vähiin. Koko porukan pakkaaminen autoon on erinomainen tilaisuus saada kaikki ainakin kuuntelemaan. Savikossa teette vaikeidenkin keskustelujen lomassa mukavia asioita yhdessä perheenä ja kotimatkalla on perheiden kertoman mukaan aina mukavaakin juteltavaa. Kokemuksellisuuden vuoksi Savikon perheterapia sopii niillekin, joita “pelkkä puhuminen” ei innosta. Siksi tarjoan perheterapia-aikoja maanantaista lauantaihin niin, että ulkona voidaan olla valoisan aikaan myös talvella. Savikossa ei yksikään lapsi, kiukkuisinkaan, ole koskaan kieltäytynyt pulkkamäestä tai piilosesta vanhempiensa kanssa. Ja nyt puhutaan myös “180cm lyhyistä pikkupojista” ahtautumassa isän tai äidin kanssa kelkkaan.

SavikkoKoulu – hoidollispedagoginen kotikoulu ja perhekuntoutus
on tarkoitettu eskari- ja kouluikäisille lapsille ja nuorelle sekä heidän perheelleen ja mahdollisille muille tärkeille lähiaikuisilleen.
Ohjelma sisältää hoidollispedagogisen erityisopetuksen, tunnekasvatuksen ja -kuntoutustyön, perheterapiaa (mahdollisuus yhdistää KELA:n tukemaan nuorten ja perhepsykoterapiaan) ja perhekuntoutusta, vanhemmille puhelintuen, sekä verkostotyön sopimuksen mukaisesti
Ohjelmassa lapsi/nuori viettää sovitunkalenterin mukaisesti arkipäiviä Savikossa vanhempien työpäivän keston ajan klo 7 ja 17 välillä. Koulupäivä klo 9-15 Savikossa räätälöidään hoidollispedagogisesti lapsen kehitystasoon ja vointiin. Tarvittaessa tavataan perheen kotona. Muu perhe on mukana sovittuina aikoina, huoltaja tai esim. perhetyöntekijä voi olla vaikka koko koulupäivänkin.
Klo 7-9 perheen kanssa sovitun aikataulun mukaan
Aamiainen – Pyrimme siihen, että lähiaikuinen tuo lapsen ja voimme hetken kahvikupin äärellä vaihtaa kuulumisia. Mukaan saa mielellään tulla esim. pikkusisarukset tai vaikkapa kummi, isovanhemmat, perhetyöntekijä ym. perheelle tärkeitä ihmisiä. Aamupuuroa keitetään kaikille !
Klo 9 – 11.30
koulun antamia oppimistehtäviä, Savikon taidestudiossa työskentelyä, kokemuksellista opiskelua luonnossa oppimistehtävien teemoihin liittyen, leikkejä sekä tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoituksia Savikon lampaiden, koirien ja hevosten kanssa.
KLO 11.30 – 12.30 Lounas ja lukuhetki
KLO 12.30 – 15 Aamupäivän ohjelma jatkuu.
KLO 15 – 16.30
Välipala. Aktiviteetteja taidestudiossa ja ulkona. Huoltaja hakee kotiin, jolloin vaihdetaan päivän kuulumiset. Perheterapiatapaaminen kerran viikossa.

Yleisiä periaatteita Savikossa

Tulet yksin tai kutsut mukaan yhden tai kaikki perheellenne merkitykselliset ihmiset. Haastatte itsenne ja toisenne tekemiseen, tutkimiseen, luovaan ongelmanratkaisuun, ja oppimiseen yhdessä. Työskentelymme on ensisijaisesti lyhytterapeuttista, mutta minulla on myös KELA – pätevyys.

Kaikilla Savikossa perheesi kanssa työskentelevillä on tehtäviinsä soveltuva osaaminen ja yhteinen EASEL-viitekehys, standardit ja eettiset säännöt. EASEL-työmuoto on integratiivinen ja yhdistää asiakkaiden tarpeiden mukaan näyttöön perustuvien ohjaus- ja terapiamuotojen keskeisiä elementtejä: sosiodynaaminen ohjaus ja dialogisuus, ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys, narratiivisuus, perheterapia, DDP, DKT taitokoulu ja HOT, elämys- ja Montessori-pedagogiikka, aivotutkimustietoa ja ohjattuja kokemuksellisen EASEL – tunnetaitovalmennuksen aktiviteetteja ja työkaluja.

Savikossa leikki, seikkailu luonnossa, käsillä tekeminen taidestudiossa sekä koirien, lampaiden ja hevosten kanssa tehtävät EASEL – tunne- ja vuorovaikutusharjoitukset opettavat itsestä ja itsestä suhteessa toisiin. Luontoympäristö tutkitusti laskee stressipisteitä, antaa olla aidosti oma itse ja auttaa käsittelemään vaikeitakin asioita positiivisessa ilmapiirissä. Hyvä esimerkki on, että kymmenen vuoden kokemuksella Savikossa murrosikäisten poikien suosituin aktiviteetti on ”Piilonen” tai ”Kirkonrotta”. Samalla syntyy yllättäviä ja sopivasti haastavia aitoja tilanteita, ja niissä taas tunteita ja reaktioita, joita päästään työstämään turvallisesti, rakentavasti ja jopa oikeasti hauskoilla tavoilla. Siksi työmuoto ja Savikko ympäristönä sopii myös niille, jotka eivät koe hyötyvänsä pelkästä puhumisesta.

Savikossa ja elämässä yleensäkin merkitykselliset suhteet rakentuvat vaiheittain. Tutustuminen vaatii rakennusaineeksi molemminpuolisen kunnioituksen ja hyväntahtoisuuden kokemuksen, jonka varassa innostutaan rakentamaan yhteistä kieltä ja ymmärrystä. Niiden pohjalta syntyy luottamus ja tunne riittävästä turvallisuudesta, jotta apua uskaltaa pyytää, antaa ja ottaa vastaan. Välittävä ilmapiiri ja yhdessä tekeminen tuntuvat mukavalta. Riittävän turvallinen, välittävä ympäristö puolestaan laskee stressipisteitä silloin, kun edetään tutkimaan yhdessä, kohdataan haasteita ja opitaan vaikeitakin asioita. Ilo, huumori, luovuus ja vapaa leikki tulevat mahdollisiksi niin, että väistämättömät väärinymmärrykset eivät heti riko suhdetta. Iloa ja sykähdyttäviä hetkiä sisältävässä päivissä opitaan tavoitteellisesti ja kaiken osana itsetuntemusta, itsehallintaa ja itsensä pitämistä turvassa, sosiaalista tilannetajua ja empatiaa, vuorovaikutustaitoja, vastuullista päätöksentekoa ja vaikuttavaa vanhemmuutta. Siksi Savikossa myös koirien, lampaiden ja hevosten kanssa opetellaan ”tekemään ystäviä”.

Tapaamisen lopussa arvioimme yhdessä miten onnistuimme ja siitä kirjoitetaan raportti, jonka ensisijainen tarkoitus on jättää perheellenne muistoksi kuvaus prosessista ja keskeisimmiksi nousseista asioista. Raporttiin kirjataan lisäksi sellaiset työkalut, joita olemme yhdessä käyttäneet tapaamisissamme, jotta nekin on mahdollista palauttaa mieleen myöhemmin. Ohjelmanne päättyessä raporttiin kirjataan myös lyhyt yhteenveto tilannearviosta ja mahdolliset Marin suositukset. Mikäli ohjelman maksaja on joku muu kuin perheenne itse, toivomme maksavan tahon edustajan osallistuvan arviointitapaamiskertoihin ja lopussa te toimitatte hyväksymästänne raportista kopion maksajalle.

Yhteydenotot

mari.louhi-lehtio@shortum.fi 

Psykoterapeutti Mari Louhi-Norppa
FM, AmO, nuorten ja perhepsykoterapeutti (KELA), työnohjaaja ja työnohjaajakouluttaja (STOry), EASEL Trainer. Erikoistunut tunne-elämän ja käytöksen pulmiin sekä tunne- ja vuorovaikutustaitojen valmentamiseen.